sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMAlimenty na dziecko a inflacja.

Czy inflacja może wpłynąć na wysokość alimentów na dziecko? Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku, w najbliższym czasie spodziewać się można wniosków o podwyższenie alimentów, w związku ze spadkiem siły nabywczej pieniądza.

Podwyższenie alimentów jest możliwe, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie „zmiany stosunków”. Oznacza to, że można żądać wyższych alimentów, jeżeli sytuacja finansowa uprawnionego uległa pogorszeniu lub sytuacja zobowiązanego polepszeniu.

Na potrzeby dzieci składają się bieżące koszty ich utrzymania: żywność, środki czystości, ubrania, obuwie, przybory szkolne, opłaty za żłobki, przedszkola, zajęcia dodatkowe, leczenie, ale także opłaty za mieszkanie, media, a nawet za koszty transportu. Wszystko oczywiście powinno być oceniane indywidualnie.

W sposób oczywisty inflacja wpływa na wysokość czynszu, rachunków, ale także na pozostałe koszty związane z utrzymaniem dzieci. Po nowym roku można spodziewać się wzrost cen za usługi takie jak korepetycje, wizyty prywatne u lekarzy, zajęcia sportowe. Jednak, aby sąd uznał, że podwyższenie alimentów jest konieczne, należy dowieść, że zmiany w kosztach utrzymania mają charakter istotny i dotyczą niezbędnych potrzeb małoletniego.

W orzecznictwie pojawiają się już wyroki, w których sądy analizowały kwestię wzrostu cen i inflacji pod kątem utrzymania małoletniego. Wyrokiem z dnia 1 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Łowiczu (III RC 141/20) ustalając wysokość kosztów utrzymania wziął pod uwagę inflację jaka miała miejsce w ostatnim czasie i wzrost cen produktów i podwyższył alimenty.

Wobec powyższego, inflacja może, ale nie musi wpłynąć na wysokość alimentów, gdyż należy również przeanalizować sytuację zobowiązanego do ich płacenia, który ponosi również swoje koszty. Każdorazowo trzeba więc udowodnić, że koszty utrzymania małoletniego istotnie wzrosły i wykazać to rzetelnie przed sądem. Jeżeli rodzic chce podwyższenia alimentów na swoje dziecko powinien złożyć do sądu stosowny wniosek i załączyć do niego dowody potwierdzające rzeczywiste koszty utrzymania małoletniego oraz wskazać, co się zmieniło i w jakim stopniu od momentu ostatniego orzeczenia o alimentach.

 

 

Powrót