sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMJak przestać spłacać kredyt frankowy?

Konsumenci posiadający kredyty indeksowane i denominowane do franka szwajcarskiego zastanawiają się jak mogą przestać spłacać kredyt. W sytuacji, gdy kurs waluty szybuje, a nad Polską wisi widmo kolejnego lockdownu – nadal jest to możliwe.

Co należy zrobić żeby móc uwolnić się od comiesięcznego spłacania rat w oparciu o szwajcarską walutę? Najpewniejszą drogą jest z pewnością droga sądowa i wystąpienie z powództwem przeciwko bankowi, z powołaniem się na nieważność łączącej nas z bankiem umowy kredytu. Od kilku miesięcy tzw. frankowicze wykorzystują płynące z przepisów kodeksu postępowania cywilnego możliwości, polegające na zawieszeniu spłaty rat kredytu na mocy postanowienia sądowego.

Zgodnie z art. 730 k.p.c., w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd, można żądać udzielenia zabezpieczenia. W przypadku kredytów indeksowanych lub denominowanych do CHF, można zawnioskować o wstrzymanie płatności rat kredytowych na czas trwania procesu z bankiem.

Aby uzyskać zabezpieczenie należy:

  • wykazać interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, czyli wskazać dlaczego dalsze spłacanie kredytu jest bezcelowe albo może narazić kredytobiorcę na zaspokajanie roszczenia na postawie nieważnej umowy. Skoro istnieje duże prawdopodobieństwo uznania zawartej przez strony umowy za nieważną, to dalsze uiszczanie przez kredytobiorców rat kapitałowo – odsetkowych może doprowadzić do znacznego obciążenia ich majątku i bezpodstawnego wzbogacenia banku, zwiększając skalę rozliczeń w przypadku stwierdzenia nieważności umowy.
  • uprawdopodobnić roszczenie – w skrócie – należy przekonać Sąd, że na skutek postępowania sądowego może dojść do unieważnienia lub odwalutowania umowy.

Kolejnym argumentem, który może przyczynić się do pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o zabezpieczenie jest wykazanie słabej kondycji banku. Fala pozwów o roszczenia z umów kredytów CHF może bowiem doprowadzić do poważnych skutków finansowych dla niektórych banków. Ma to z kolei przełożenie na wykonanie zapadłego w sprawie wyroku.

W przypadku rozważania wniosku o zabezpieczenie, zawsze warto mieć na uwadze, że w przypadku przegrania sprawy będziemy zobowiązani do spłaty tego, co zostało „wstrzymane”, dlatego należy samodzielnie zarezerwować na to część środków. Przed złożeniem wniosku o zabezpieczenie zawsze analizujemy indywidualne możliwości klienta i dotychczasową historię spłaty kredytu. Każda tego rodzaju decyzja powinna być poprzedzona analizą konkretnej sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika. Nie namawiamy do samodzielnego zaprzestania spłaty kredytu, bo może się to wiązać z daleko idącymi konsekwencjami.

***

SW Kancelaria Adwokacka

ul. Głowackiego 5/18, 25-368 Kielce

Adwokat Kalina Szczukiewicz tel. 696 416 204

Adwokat Anna Wierzchowska tel. 507 441 474

info@sw-kancelaria.pl

ADWOKAT KIELCE / ADWOKAT FRANKOWICZE KIELCE / ADWOKAT CHF KREDYT

Home

Powrót