sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMWygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku, gdy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie, rodzicowi zobowiązanemu do alimentów przysługuje powództwo o zmianę lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka.

Zgodnie z art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania oraz w sytuacji, gdy świadczenia alimentacyjne rodzica  względem dziecka pełnoletniego są połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, ale wyłącznie względem dziecka pełnoletniego, czyli dziecka, które ukończyło lat 18 lub też zawarło wcześniej małżeństwo przy spełnieniu dodatkowych przesłanek określonych w art. 133 k.r.o..

W tego rodzaju sprawach istotnym jest zatem wykazanie, iż dziecko pobierające alimenty posiada wszelkie predyspozycje do samodzielnego utrzymania jako osoba dorosła, zdrowa, wykształcona czy prowadząca własną działalność gospodarczą. Rodzic powinien mieć przekonanie, iż zdobywanie możliwości samodzielnego utrzymania się przez dziecko następuje w wyniku systematycznego, nieprzerwanego przechodzenia przez poszczególne szczeble edukacyjne, więc nie jest zasadnym uiszczanie alimentów na rzecz dziecka, które po osiągnięciu pełnoletniości zaniedbuje naukę i nie czyni żadnych starań celem podjęcia pracy. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, iż rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które jest już przygotowane należycie do wykonywania zawodu, podejmuje dalsze kształcenie, ale zaniedbuje się, nie zdaje w terminie egzaminów

Wykazanie powyższych faktów w postępowaniu sądowym powinno doprowadzić do ustalenia, iż obowiązek alimentacyjny względem dziecka wygasł.

Prawidłowo sporządzony przez adwokata pozew, poparty odpowiednią argumentacją stanowi podstawę powodzenia na sali sądowej.

***

SW Kancelaria Adwokacka

ul. Głowackiego 5/18, 25-368 Kielce

Adwokat Kalina Szczukiewicz tel. 696 416 204

Adwokat Anna Wierzchowska tel. 507 441 474

info@sw-kancelaria.pl

Home

 

 

 

Powrót