sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMKoniec stawki referencyjnej LIBOR od 01.01.2022 r.! Co to oznacza dla kredytów frankowych?

Kredytobiorco czy wiesz co dalej z Twoją umową? Jakie konsekwencje wiążą się z zakończeniem publikowania stawki referencyjnej LIBOR dla kredytobiorców kredytów waloryzowanych do waluty obcej? Zapraszamy do lektury.

Jeżeli kredytobiorca zdecydował się skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i dąży do ustalenia nieważności i rozliczenia umowy, okoliczność zniknięcia LIBOR-u nie jest aż tak istotna. Bowiem w sytuacji ustalenia przez Sąd nieważności umowy, kwestia oprocentowania umowy nie będzie już badana. Dlatego można uznać, że z uwagi na pierwotną wadliwość tych umów, kwestią zupełnie wtórną pozostaje zniknięcie stawki referencyjnej LIBOR.

W naszej ocenie może to jednak wzmocnić argumentację używaną w sporach z Bankami (co do zasadności ustalenia nieważności). Jakakolwiek próba rezygnacji ze stawki referencyjnej (jako składnika oprocentowania) i próba zastąpienia jej innym wskaźnikiem (SARON, EURIBOR) jest sprzeczna z tym, na co strony się umówiły w chwili zawierania umowy. Przestaje mieć też większy sens formułowanie roszczeń o odwalutowanie umowy (ustalenie jej złotowego charakteru wraz z parametrami dotychczasowymi – gdyż jeden z dotychczasowych parametrów znika).

Działania w sprawie zastąpienia LIBOR-u innym wskaźnikiem podejmują organy unijne. Do publicznych konsultacji oddany został projekt zmian w Rozporządzeniu BMR, zezwalający na zastąpienie likwidowanego wskaźnika LIBOR przez inny wskaźnik, bez dokonywania zmian w umowach, które odwołują się do „znikającego” wskaźnika. Rekomendowane jest zastąpienie LIBOR przez SARON (Swiss Average Rate Overnight), administrowany przez podmiot SIX Swiss Exchange.

Nie ma jednak pewności, czy tak się stanie. Prace trwają na razie nad zastąpieniem stawki referencyjnej LIBOR 3M. Problem pozostanie aktualny w przypadku pozostałych, zwłaszcza LIBOR 6M, która również była, choć w mniejszej skali, stosowana.

Odmienna kwestia dotyczy tych kredytobiorców, którzy jeszcze nie zdecydowali się na rozpoczęcie batalii z bankiem na drodze postępowania sądowego. Bo ich umowy nadal są w mocy.

Wówczas zalecamy uważną lekturę swojej umowy i ustalenie czy zapisy Państwa umowy przewidują możliwość zastąpienia znikającego wskaźnika referencyjnego innym. Jeżeli nie wynika to wprost z Państwa umowy to w takiej sytuacji Banki chcąc wprowadzić nowy wskaźnik referencyjny będą musiały zaproponować Państwu podpisanie aneksu, na który musicie Państwo wyrazić zgodę. Jeżeli tego nie zrobicie wydaje się, że Bank od nowego roku nie będzie miał podstaw do obliczania oprocentowania w oparciu o inny wskaźnik referencyjny a jedynie w oparciu o marżę.  To z kolei, z uwagi na to, że stawki LIBOR są aktualnie ujemne mogłaby spowodować, że na samej marży banki uzyskają więcej niż obecnie uzyskują na sumie marży oraz (ujemnego) LIBOR-u.

W naszej jednak ocenie, takie rozwiązanie budzi wątpliwości w związku z tym, że z powodu braku możliwości naliczania oprocentowania według wskaźnika LIBOR, umowa zostaje pozbawiona elementu odnoszącego się do głównych świadczeń stron.

Jeżeli zaś w Waszej umowie jest furtka dla zastąpienia LIBOR-u inną wartością, Bank w drodze jednostronnej czynności może ją wprowadzić do Państwa umowy.

Jaka jest konkluzja? Aktualnie, dla porównania, stawka referencyjna EURIBOR, którą wg naszej wiedzy Banki próbują oferować naszym klientom jest na poziomie -0,5520% zaś LIBOR na poziomie -0,7640%. Odpowiedź nasuwa się sama. W każdej z sytuacji będzie to prawdopodobnie wiązać się ze wzrostem Państwa rat.

Zanim cokolwiek Państwo podpiszą warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem!

 

***

SW Kancelaria Adwokacka

ul. Głowackiego 5/18, 25-368 Kielce

Adwokat Kalina Szczukiewicz tel. 696 416 204

Adwokat Anna Wierzchowska tel. 507 441 474

info@sw-kancelaria.pl

 

frankowicze Kielce / kredyt frankowy / kredyt CHF / adwokat Kielce / unieważnienie umowy / libor / CHF

Powrót