sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMRODO – przedsiębiorco, czy jesteś na to gotowy?

Już za kilka chwil – w dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać w Polsce nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 (w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), w skrócie nazywane RODO.

Pomimo braku świadomości części przedsiębiorców odnośnie wymogów wprowadzanych przez RODO, nowe przepisy wiążą się z nałożeniem nawet na małe firmy szeregu obowiązków w zakresie przetwarzania i administrowania danymi osobowymi.

Pragniemy poinformować, że przedsiębiorcy będą musieli wykazać, że posiadają procedury i zabezpieczenia, które chronią dane osobowe. Kary za brak odpowiednich procedur to nawet 4 % obrotów rocznych firmy lub 20 mln euro. W związku z koniecznością dostosowania systemu ochrony danych osobowych do rozporządzenia RODO w każdym przedsiębiorstwie, które gromadzi czy przetwarza dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z kilkoma istotnymi informacjami przedstawionymi poniżej.

Głównym celem, który przyświecał wprowadzeniu Rozporządzenia, było ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, związane z szybkim rozwojem technologicznym. Rozporządzenie wprowadza szereg nowych rozwiązań i definicji, jak np. nowa definicja danych osobowych, wprowadzenie funkcji inspektora ochrony danych w przypadkach niektórych firm, organów i instytucji, czy wprowadzenie systemu kar za niestosowanie rozporządzenia RODO. Wysokość kar finansowych zależeć będzie od tego, jakie przepisy rozporządzenia zostaną naruszone.

W związku koniecznością dostosowania dotychczas stosowanych przez Państwa procedur oraz z uwagi na wysokie kary finansowe, koniecznym jest odpowiednie przygotowanie się na wprowadzenie rozwiązań przewidzianych przez RODO. Jednocześnie pragniemy poinformować, że SW Kancelaria Adwokacka prowadzi bieżącą pomoc prawną w zakresie kwestii związanych z ochroną danych osobowych, a także przeprowadza szkolenia w zakresie przygotowania oraz dostosowania firm do nowych wymogów przewidzianych przez prawo.

 

 

***

SW Kancelaria Adwokacka

ul. Głowackiego 5/18, 25-368 Kielce

Adwokat Kalina Szczukiewicz tel. 696 416 204

Adwokat Anna Wierzchowska tel. 507 441 474

info@sw-kancelaria.pl

Home

Powrót