sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMRola adwokata w „trudnym rozwodzie”

Według danych statystycznych, z roku na rok coraz więcej małżeństw w Polsce kończy się rozwodami. W praktyce obserwujemy, że rośnie również skala trudności w sprawach rozwodowych. Wymaga to częstokroć wzmożonej pracy pełnomocnika, jak również konieczności współpracy z innymi profesjonalistami.

Częstokroć na forach internetowych pojawiają się pytania o polecenie dobrego adwokata do tzw.  „trudnego rozwodu”. Czym zatem jest tak naprawdę trudny rozwód? Dla pełnomocnika i dla klienta to pojęcie może być zgoła odmienne.

Z perspektywy adwokata trudnością w rozwodzie jest najczęściej brak jakiegokolwiek porozumienia pomiędzy stronami co do istoty sprawy rozwodowej.  Zdarza się na przykład, że jeden z małżonków nie widzi podstaw do orzeczenia rozwodu lub z własnych pobudek będzie starał się utrudniać drugiemu małżonkowi uzyskanie rozwodu.

Dalsze trudności pojawiają się na etapie orzekania o winie w rozkładzie związku małżeńskiego (tutaj konfiguracje bywają różne: jeden z małżonków chce orzekania o winie, drugi nie lub oboje chcą orzeczenia o winie drugiej strony).

Zarzewie konfliktów między małżonkami będącymi rodzicami najczęściej stanowią kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, kontaktów z dziećmi czy alimentów. Pojawiają się również spory dotyczące wspólnie zajmowanego mieszkania.

Trudny rozwód jest zatem najczęściej dla adwokata połączeniem wielu powyższych wątków.  W sprawach rozwodowych sytuacja stron może zmienić się z dnia na dzień i pełnomocnik na każdą zmianę musi szybko reagować.

Rolą profesjonalnego pełnomocnika jest należyte reprezentowanie interesów swojego klienta w granicach prawa, czyli takie działanie, które zapewni stronie możliwie najlepszą sytuację i osiągnięcie zamierzonych celów poprzez składanie odpowiednich pism procesowych, wniosków, jak również współpracę np. z organami ścigania czy pomocą społeczną.

Z kolei z perspektywy małżonka, który podejmuje decyzję o rozwodzie, z pewnością największą trudnością są zmiany życiowe związane z rozwodem i konflikty, które powstają na tym tle. Małżonkowie mierzą się z nową, nieznaną rzeczywistością i z nowymi emocjami.

W tym wpisie chcemy zaznaczyć, że jakkolwiek adwokat powinien w swoim zawodzie potrafić słuchać i wykazywać się dużą dozą empatii, to nie może on świadczyć pomocy psychologicznej.

W przypadku spraw rozwodowych powierzacie nam Państwo najintymniejsze szczegóły swojego życia, dzielicie się swoją historią i poszukujecie zrozumienia. Jednak nasza rola, aby miała wymiar profesjonalny, sprowadzać się powinna do analizy Państwa sytuacji pod kątem możliwości prawnych poradzenia sobie z poszczególnymi problemami.

Dlatego też nasza kancelaria adwokacka współpracuje ze specjalistami z zakresu psychologii dla dorosłych i dzieci, terapeutami, mediatorami, aby móc w pełni świadczyć pomoc w najlepszym tego słowa znaczeniu przy przejściu ciężkiego czasu, jakim jest rozwód.

 

 

kancelaria adwokacka Kielce

adwokat Kielce

rozwód Kielce

 

 

Powrót