sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMRozwód w czasie pandemii

Ilość wpływających do sądów pozwów o rozwód w ostatnim czasie znacząco wzrosła. Czy czas pandemii jest dobrym momentem na zakończenie małżeństwa?

Jeżeli istnieją przesłanki pozytywne orzeczenia rozwodu, czyli zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, a brak jest przesłanki negatywnej (gdyby rozwód zaszkodził dobru małoletniego dziecka), należałoby powiedzieć, że każdy moment jest odpowiedni na złożenie pozwu o rozwód. Zwłaszcza, jeżeli stronom zależy na czasie.

Obecnie praca sądów ulega dynamicznym zmianom w związku z pandemią koronawirusa. Niekiedy wpływa to na długość postępowania, jednak – co istotne – sądy pracują i wydają orzeczenia, wyznaczają terminy rozpraw, rozpoznają wnioski o zabezpieczenie np. alimentów czy kontaktów. Istnieją w przepisach rozwiązania, które pomagają w przyspieszeniu rozpoznania sprawy o rozwód w tych trudnych czasach.

Po pierwsze, Sąd ma możliwość przeprowadzenia rozprawy zdalnie.

Zgodnie z art. 15 zzs1  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, sądy mogą prowadzić rozprawy i posiedzenia jawne w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w formie telekonferencji. Na rozpoznanie sprawy w tym trybie należy uprzednio wyrazić zgodę i dokonać zgłoszenia swoich danych tj. adresu e-mail i numeru telefonu celem kontaktu. Sąd przesyła wówczas link do połączenia/komunikatora, za pośrednictwem którego odbywa się rozprawa.

Drugą możliwością, z jakiej może skorzystać Sąd jest przesłuchanie stron na piśmie.

Jest to możliwe, kiedy przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. Z reguły jest to sytuacja, gdy strony zgodnie żądają orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, nie mają wspólnych małoletnich dzieci i nie ma pomiędzy nimi kwestii spornych. Sąd przesyła wówczas stronom formularze z kilkoma pytaniami dotyczącymi okoliczności rozpadu małżeństwa. Strony wypełnione formularze zwracają do sądu w zakreślonym terminie. Jeżeli brak jest jakichkolwiek wątpliwości co do stanu faktycznego, sąd na posiedzeniu niejawnym wydaje wyrok.

W wyżej opisanych przypadkach można powiedzieć, że rozwód w czasie pandemii jest o nawet lepszy. Można bowiem uniknąć stresu i konieczności pojawienia się w budynku sądu.

Praca kancelarii w czasie pandemii.

SW Kancelaria Adwokacka pracuje w sposób nieprzerwany. Dbając o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników preferujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. Adwokat Anna Wierzchowska i Adwokat Kalina Szczukiewicz w razie potrzeby przyjmują na spotkaniach w ścisłym centrum Kielc przy ul. Głowackiego 5/18. Wszelkie dokumenty niezbędne do prowadzenia sprawy mogą być przesłane mailem, a oryginały (jeśli są konieczne) mogą być uzupełnione później. Niezależnie od aktualnych warunków, nic nie stoi na przeszkodzie, by nasza kancelaria mogła sporządzić dla Państwa pozew o rozwód.

***

SW Kancelaria Adwokacka

ul. Głowackiego 5/18, 25-368 Kielce

Adwokat Kalina Szczukiewicz tel. 696 416 204

Adwokat Anna Wierzchowska tel. 507 441 474

info@sw-kancelaria.pl

ADWOKAT KIELCE / ADWOKAT ROZWÓD KIELCE / ADWOKAT ROZWODOWY KIELCE / ADWOKAT RODZINNY W KIELCACH

Home

Powrót