sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMRozwód z orzeczeniem o winie, a alimenty dla małżonka.

Decyzja o rozwodzie często idzie w parze z koniecznością przeprowadzenia analizy swoich finansów po zakończeniu małżeństwa. Często pojawia się pytanie: czy mogę żądać od małżonka alimentów? Albo czy to on lub ona może żądać alimentów ode mnie?

Kwestia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego może okazać się kluczowa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, kiedy może zaistnieć obowiązek alimentacyjny względem małżonka. Są to następujące sytuacje:

Gdy jeden z małżonków pozostaje w niedostatku.

Aby móc domagać się alimentów w tej sytuacji, zgodnie z art. 60 § 1 k.r.o., małżonek, który domaga się alimentów musi spełnić dwie przesłanki:

  • nie został uznany za wyłącznie winnego (a zatem można się domagać alimentów nawet jeśli rozwód orzeka się bez ustalenia winy lub jeśli małżonkowie zostali uznani za współwinnych rozkładu pożycia małżeńskiego);
  • pozostaje w niedostatku, rozumianym jako brak możliwości zarobkowych i majątkowych (np. długotrwała choroba, ciężka niepełnosprawność).

Gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zgodnie z art. 60 § 2 k.r.o., jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Należy zatem odróżnić tą sytuację od pierwszej z dwóch względów. Po pierwsze, w tej sytuacji alimentów można domagać się jedynie od małżonka wyłącznie winnego. Rozwód z orzeczeniem o winie jest zatem konieczny, aby móc domagać się alimentów w tym trybie. Po drugie należy odróżnić pojęcie niedostatku od istotnego pogorszenia się sytuacji majątkowej. Przesłanka „istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego” powinna polegać na ocenie przez Sąd każdorazowej sytuacji materialnej małżonka niewinnego z tym położeniem, które by istniało, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby małżonkowie kontynuowali wspólne życie. Mowa więc np. o sytuacji, kiedy pomiędzy małżonkami istniała znaczna dysproporcja w zarobkach lub jeden z małżonków zrezygnował z pracy zawodowej w celu zajmowania się domem i rodziną.

Zastanawiając się nad złożeniem pozwu o rozwód należy zatem przemyśleć również kwestię orzekania o winie. Każda sytuacja wymaga indywidualnej oceny możliwości uzyskania alimentów w postępowaniu rozwodowym.

SW Kancelaria Adwokacka

ul. Głowackiego 5/18, 25-368 Kielce

Adwokat Kalina Szczukiewicz tel. 696 416 204

Adwokat Anna Wierzchowska tel. 507 441 474

info@sw-kancelaria.pl

adwokat kielce rozwód

rozwód kielce adwokat

adwokat rozwodowy

rozwód z orzekaniem o winie

alimenty

 

 

 

Powrót