sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMWyrok SN w sprawie przeciwko Deutsche Bank S.A. (I CSK 519/19) – komentarz

W dniu 15 października 2020 r. Sąd Najwyższy rozpatrywał skargę kasacyjną kredytobiorców w sporze przeciwko Deutsche Bank S.A.. W wyroku Sąd postanowił uchylić wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania.

O ile sam fakt uchylenia przez Sąd Najwyższy wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie może cieszyć, gdyż kredytobiorcy w tej konkretnej sprawie uzyskali możliwość odwrócenia losów swojej przegranej uprzednio sprawy, o tyle argumentacja stojąca za tym rozstrzygnięciem może nieco rozczarowywać.

Z orzeczenia na orzeczenie odnosimy nieodparte wrażenie, że denominowane kredyty pseudofrankowe stanowią dla Sądu Najwyższego aktualnie węzeł gordyjski, którego próby rozsupłania podejmują kolejne składy sędziowskie. Tymczasem, kredytobiorcy oczekują na wyrok, który będzie stanowił miecz, jakim Aleksander Macedoński ów węzeł pokonał. W uzasadnieniu ustnym wyroku z dnia 15.10.2020 r. w sprawie I CSK 519/19 Sąd Najwyższy w naszym odczuciu jedynie dotknął istoty problemu. Sprowadził ją bowiem do ustalenia, w przypadku uznania, iż zaciągnięty kredyt był kredytem walutowym, a nie złotowym, czy taka umowa została w istocie wykonana. Oczywiście nie jest to żadna nowa koncepcja i absolutnie nie przecina sporu sądowego toczącego się w przedmiocie ustalenia ważności umów kredytów denominowanych.

Czego zatem mogą spodziewać się kredytobiorcy Deutsche Banku? Niestety, bardzo ciężko to przewidzieć. Być może niektóre sądy będą wnikliwiej badały koncepcję, na której skupił się Sąd Najwyższy, co w naszym odczuciu jedynie rozmywa istotę sprawy. Kredytobiorcy oczekują jasnego wskazania czy umowy kredytów denominowanych, m.in. z uwagi na ich konstrukcję, są umowami ważnymi. Z niecierpliwością wypatrujemy orzeczenia, które będzie w sposób jednoznaczny wskazywało na nieważność umów kredytów denominowanych i będzie wiążące dla sądów niższych szczebli.

***

SW Kancelaria Adwokacka

ul. Głowackiego 5/18, 25-368 Kielce

Adwokat Kalina Szczukiewicz tel. 696 416 204

Adwokat Anna Wierzchowska tel. 507 441 474

info@sw-kancelaria.pl

ADWOKAT KIELCE / ADWOKAT FRANKOWICZE KIELCE / ADWOKAT CHF KREDYT

Home

Powrót