sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMPrawo cywilne

Świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, w szczególności w sprawach:

– o zapłatę (również w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym),

– o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z wypadkami komunikacyjnymi, szkodami na osobie i mieniu,

– o roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych (np. umów sprzedaży, zlecenia, o dzieło),

– o ochronę dóbr osobistych,

– o roszczenia związane ze stosunkiem najmu,

– o roszczenia związane z prawem własności (o zasiedzenie, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, zniesienie współwłasności, wydanie rzeczy, przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń i inne)

– w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Powrót