sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMPrawo karne

Kancelaria świadczy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego, która obejmuje:

– reprezentowanie Klientów na wszystkich etapach postępowania karnego, zarówno w charakterze obrońcy osób podejrzanych i oskarżonych we wszelkich rodzajach przestępstw, jak i w charakterze pełnomocnika – na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem,

– reprezentowanie Klientów na wszystkich etapach postępowania w sprawach o wykroczenia,

– reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego, tj. w sprawach o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie,

– reprezentowanie Klientów w sprawach o udzielenie zgody na odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego,

– udzielanie indywidualnych porad prawnych z zakresu prawa karnego.

Powrót