sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMPrawo rodzinne

Prawo rodzinne – Adwokat Kielce

Reprezentujemy naszych Klientów w następujących sprawach z zakresu prawa rodzinnego:

– o rozwód oraz o separację (z orzeczeniem lub bez orzekania o winie);

– o podział majątku wspólnego;

– o alimenty oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego (alimenty na dziecko, podwyższenie i obniżenie alimentów, zabezpieczenie alimentów i inne);

– o uregulowanie kontaktów z dzieckiem;

– o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;

– z zakresu władzy rodzicielskiej;

– o ubezwłasnowolnienie;

Powrót