sw kancelaria adwokacka

Doświadczenie I PROFESJONALIZMFrankowicze

Kredyty frankowe Kielce

W naszej kancelarii adwokackiej od 2016 roku świadczymy pomoc prawną na rzecz frankowiczów, czyli osób, które zaciągnęły kredyty tzw. frankowe (kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego). Jesteśmy jedną z pierwszych kancelarii, która zajmowała się tematem kredytów frankowych w Kielcach i województwie świętokrzyskim.

Doświadczenie i opracowana metodologia pozwalają nam cieszyć się stuprocentową skutecznością w dochodzeniu roszczeń kredytobiorców.

Pomoc dla frankowiczów – zaufaj doświadczonym adwokatom!

  1. Co możemy dla Państwa zrobić?

Nadrzędnym celem prowadzenia postępowań przeciwko bankom jest unieważnienie umowy kredytu w całości albo tzw. „odfrankowienie” kredytu, rozumiane jako wyeliminowanie z umowy postanowień, które pozwalają bankowi na powiązanie wysokości kapitału kredytu i wysokości raty z odgórnie ustalonym przez bank kursem waluty obcej.

Nasza argumentacja obejmuje powołanie się na wady prawne umów kredytowych, w szczególności:

  • ustalanie kapitału kredytu i rat kredytowych przez banki w sposób jednostronny i niezgodny z prawem,
  • wprowadzanie konsumentów w błąd co do treści umowy kredytu frankowego,
  • abuzywność poszczególnych postanowień umownych,
  • nietransparentność zawieranych z konsumentami umów,
  • nierównomierny rozkład ryzyka.
  1. Jak wyglądają etapy współpracy z naszą kancelarią adwokacką?

Pierwszym etapem unieważnienia umowy kredytowej lub odfrankowienia kredytu jest dokonanie bezpłatnej analizy umowy kredytowej pod kątem jej zgodności z prawem.

Jeżeli znajdują się w niej postanowienia abuzywne, proponujemy dokonanie analizy finansowej, sporządzanej przez współpracujących z kancelarią analityków, mającej na celu wyliczenie wysokości roszczeń, z jakimi możemy wystąpić przeciwko bankowi.

W zależności od indywidualnej sytuacji Klienta, podejmujemy decyzję o wystąpieniu do banku ze stosownym wezwaniem, bądź kierujemy sprawę na drogę sądową. Rozważamy również kwestię ewentualnego przerwania biegu przedawnienia roszczenia.

W porozumieniu z Klientem sporządzamy pozew i aktywnie uczestniczymy w rozprawach, przedstawiając szeroką argumentację, popartą najnowszym orzecznictwem i poglądami doktryny.

  1. Jakich dokumentów potrzebujemy do przeprowadzenia procesu unieważnienia umowy lub odfrankowienia kredytu?

Celem dokonania analizy wstępnej umowy kredytowej konieczne są:

  • umowa kredytowa ze wszystkimi aneksami (jeżeli były podpisywane),
  • regulamin udzielenia kredytu.

Następnie do analizy finansowej będą wymagane stosowne zaświadczenia z banku, jak również potwierdzenie wypłaty kredytu frankowego i harmonogram spłat. Nasza kancelaria adwokacka dysponuje wzorem wniosku do banku o wydanie stosownych dokumentów, który udostępniamy naszym Klientom.

W celu uzyskania dalszych informacji pozostajemy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu.

Obecnie kancelaria prowadzi sprawy sądowe dotyczące umów powiązanych z walutą CHF przeciwko bankom: PKO BP, Nordea (PKO BP S.A.), Pekao Hipoteczny, mBank, Millennium, BNP Paribas, Getin Noble Bank, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank Polska (były EFG Polbank), BPH (były GE Money), Santander Consumer Bank, Santander Bank S.A., ING.

Powrót